Gốc > Mục:Giáo án > Mục:Ngữ văn > Mục:Ngữ văn 6 >
title:Phân phối chương trình tự chon Ngữ văn 6
date:26-09-2012
sender:Lê Thị Thu Thủy
source:
type:doc
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 6-KHỐI LỚP 6
Năm học 2012-2013
HỌC KỲ I

Tuần
Tên bài
Ghi chú

1
Rèn kỹ năng đọc


2
Rèn kỹ năng đọc


3
Củng cồ kiến thức văn tự sự


4
Củng cồ kiến thức văn tự sự


5
Củng cồ kiến thức văn tự sự


6
Củng cồ kiến thức văn tự sự


7
Ôn tập văn bản tự sự


8
Ôn tập văn bản tự sự


9
Một số kỹ năng làm bài tự sự


10
Một số kỹ năng làm bài tự sự


11
Ôn tập Tiếng Việt


12
Ôn tập Tiếng Việt


13
 Thực hành một số đế bài văn tự sự


14
Thực hành một số đế bài văn tự sự


15
Thực hành một số đế bài văn tự sự


16
Ôn tập tổng hợp


17
Ôn tập tổng hợp


18
 Chữa lỗi làm bài tập làm văn


19
Chữa lỗi làm bài tập làm văn


HỌC KỲ II

Tuần
Tên bài
Ghi chú

20
Rèn kỹ năng chính tả


21
Viết đoạn văn miêu tả theo chủ đề


22
Viết đoạn văn miêu tả theo chủ đề


23
 Rèn kỹ năng trong thực hành luyện nói.


24
Tìm hiểu một số dàn bài tập làm văn miêu tả cảnh


25
Ôn tập văn bản


26
Tìm hiểu dàn bài văn miêu tả người.


27
 Tìm hiểu dàn bài văn miêu tả người.


28
Ôn tập Tiếng Việt


29
Ôn tập Tiếng Việt


30
Ôn tập Tiếng Việt


31
Tìm hiểu dàn bài tập làm văn miêu tả sáng tạo


32
Tìm hiểu dàn bài tập làm văn miêu tả sáng tạo


33
Viết đoạn bài tập làm văn miêu tả sáng tạo


34
Ôn tập tổng hợp


35
Ôn tập tổng hợp


36
 Kể chuyện văn học địa phương


37
Kể chuyện văn học địa phương